ACTIVE ADVENTURE

Aktywny wypoczynek w Dolinie Bugu

O nas

Inicjatywa powstania Active Adventure nastąpiła w 2010 r na skutek wielkiej miłości do wody i wszystkiego co z nią związane. Od wielu lat mieszkamy i pracujemy w przepięknym miejscu na mapie Polski jakim jest Mielnik nad Bugiem. Tu na przestrzeni lat udaje nam się budować, zagospodarowywać i pielęgnować miejsca tak bliskie naszym sercom, do których zauważalnie wracają ludzie żyjący podobnym co my tempem a przygodne znajomości przekuwają się w przyjaźnie. Fakt ten jest dla nas wypadkową do życia zawodowego, daje poczucie satysfakcji z wyboru odpowiedniego kursu, stwarza możliwości rozwoju intelektualnego, rozwijania pasji, powoduje poczucie spokoju dodając jednocześnie wiatru w żagle.